آشنایی با حسابداری فروشگاه

نرم افزار حسابداری فروشگاهی

بهترین نرم افزار حسابداری برای فروشگاه

ملاک ارزش گذاری یک نرم افزارهای فروشگاهی دیگر داشتن امکان فروش،انبار ،امور مالی و حسابداری  یک نرم افزار نیست  هرچند که هنوز بسیاری از نرم افزار های مدعی برای فروشگاه هنوز دارای همین امکانات بصورت واقعی و عملی نیستند اما امروز بحث گزارشهای خاص در تمام امور.کنترل های متفاوت جهت افزایش سرعت و امنیت و بحث مشتری مداری،جذب مشتری و ارایه خدمات خاص به مشتریان نیز باید در نرم افزار وجود داشته باشد و علاوه بر تمام این موارد نباید از بحث فروش مجازی یعنی سایت اینترنتی فروشگاه غافل شد.

یک نرم افزار امروزی علاوه بر اینکه باید تمام امکانات بالا را ارایه دهد باید محیط و شرایط کار با این امکانات را بصورتی به کاربر ارایه دهد که کاربر بدون نیاز به تخصص خاص بتواند به نتایج دلخواه خود در مکانیزه نمودن فروشگاه و استفاده از تمام تکنولوژی ها برای بروز بودن و متمایز بودن استفاده نماید.

نرم افزار ماندگار بر ردیف نرم افزار های جامع و یکپارچه تهیه گردیده است و تمام تکنولوژی های ذکر شده را دارا میباشد و مدیران و کاربران میتواننددر فضایی اتوماتیک و هوشمند با بهره گیری امکاناتی خاص تمام امور روزانه فروشگاه را انجام دهند با توجه به اینکه نرم افزار در تمام لحظات بر تمام امور کنترل دارد و در گزارشهای متفاوت کاربر را نسبت به اشتباهات آگاه میسازد و گزارش روزانه را به صورت اتوماتیک و لحظه ایی برای مدیر در ایمیل و پیامک ارسال مینماید .

باشگاه مشتریان،مشتری مداری،تخفیفات،امکانات تشویقی خرید در نرم اقزار نیز میتوانیم باعث تمایز شما نسبت به رقیبان گردید.

سایت اینترنتی فروشگاه با اتصال به نرم افزار دایم از تغییرات در مشخصات کالا ،قیمت و موجودی قرار میگیرد و اطلاعات مشتریان و کالاهای فروش رفته را از سایت به نرم افزر بصورت اتوماتیک انتقال داده تا کاربران تسبت به انجام و ارسال کالا اقدام نمایند.

و این امکانات و شرایط است که باعث میگردد یک نرم افزار مورد استقبال قرار گیرد و از آن بعنوان بهترین نرم افزارفروشگاهی یاد شود.